IAKO LIČNO NISAM UMRO NI JEDNOM USUĐUJEM SE DA KAŽEM…

…umor ubija

kao zmija se uvija

nagovara

bez govora

posegni i stegni

greh

peh za pehom

neuspeh za neuspehom

nije samo telo

koje se hladi

i prestaje da bude vrelo

ceo se hladiš

osećaš ništa

jastuk bez ležišta

kamen konačišta

samo skupa rupa

skup rupa bez skrupula

skulptura na uzglavlju

jedna velika nula

piše se

0

zatvoren krug

omča bez izlaza

staza bez traga

jedno čisto bestraga

predstava bez maga

čarolija koja ne sija

iluzija crnila uvijena unutra

bajka koja se prva proguta

mala tableta

crno-belog sveta

medikament koji boje čini sivim

umreti je jedina nepobitna činjenica

i jedini razlog zbog kog…

15 comments

    1. Da znaš da je to bio kraj pesme a onda sam dobio zamerku da je previše njanjav te sam odlučio da smanjim njanjavost i ostavio otvoren kraj; da svako dopiše po svom osećaju…

Comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s