Month: April 2015

IAKO LIČNO NISAM UMRO NI JEDNOM USUĐUJEM SE DA KAŽEM…

…umor ubija

kao zmija se uvija

nagovara

bez govora

posegni i stegni

greh

peh za pehom

neuspeh za neuspehom

nije samo telo

koje se hladi

i prestaje da bude vrelo

ceo se hladiš

osećaš ništa

jastuk bez ležišta

kamen konačišta

samo skupa rupa

skup rupa bez skrupula

skulptura na uzglavlju

jedna velika nula

piše se

0

zatvoren krug

omča bez izlaza

staza bez traga

jedno čisto bestraga

predstava bez maga

čarolija koja ne sija

iluzija crnila uvijena unutra

bajka koja se prva proguta

mala tableta

crno-belog sveta

medikament koji boje čini sivim

umreti je jedina nepobitna činjenica

i jedini razlog zbog kog…

Advertisements